Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand:                     Vivi Meldgaard : vivimeld@gmail.com
Sekretær:                     Tove Steiner-Jessen
Kasserer:                      Ulrik Falk-Sørensen

Suppleant:                   Birte Smidt

 

Bestyrelsen holder møde 5 - 8 gange pr. år.

 

Referater fra bestyrelsesmøderne og fællesmøderne findes i det lukkede område "For bofæller".