Dokumentarkiv

Bygningstegninger

Tegningerne er Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzens ejendom og må ikke kopieres eller mangfoldiggøres !!

 

Oversigter:

Situations- og landskabsplan

 

Længeplaner:
Længe 1, hus 01-08    Længe 2, hus 09-14    Længe 3, hus 15-19

 

Hustyper:
Hustype B    Hustype C    Hustype E    Hustype E1    Hustype E2    Fælleshus

 

Facader og gavle:
Længe 1, hus 01-08    Længe 2, hus 09-14    Længe 3, hus 15-19   Fælleshus

 

Principsnit:
Principsnit-A-A      Principsnit-B-B     Principsnit-C-C     Principsnit Fælleshus

 

Tegningsliste:

Tegningsliste