Kløvermarken

Mød bestyrelsen

Gå til bestyrelsen

For bofæller

Log ind som bofælle

Kløvermarken

Kløvermarken er et af tre seniorbofællesskaber på Søndergårdsarealet i Ballerup Kommune.

Kløvermarken består ud over et fælleshus af 19 rækkehuse opført i 2002. Der er fem almene boliger og 14 almene medejerboliger. Boligerne har henholdsvis to, tre og fire rum og er fra 85 m2 til 110 m2. 10% af boligens areal er afgivet til fælleshuset.

Om fællesskabet skriver beboerne: Udgangspunktet er, at man lever længere og lykkeligere, hvis der er tryghed, humør og indhold i tilværelsen. For at opnå det, er det vigtigt at bo fælles med mennesker, der er venlige tolerante, åbne og ærlige, og samtidig udviser kreativitet og humør, der forøger sammenholdet og trygheden.
Vi støtter hinanden efter bedste evne og tager del i hinandens glæder og sorger. Hjemfølelsen er det bærende element, både i bebyggelsen som helhed, og i de enkelte boliger.

Fælleshuset er vores højborg. Det er her omkring vores bofællesskab viser sin hjemfølelse.
Kulturelle aktiviteter skal være en væsentlig del af det sociale liv. Det gælder musikforståelse, malerkunst og dans af forskellig art samt film, teater og foredrag.

Fælleshuset er rammen om daglige og specielle højtidsdage. Det er her, vores sammenhold vokser sig stort og stærkt.

Sayda Ileana - vores SOS barn

Sayda Ilean er vores SOS-barn i Matagalpa i Nicaragua. Hun er født 18. oktober 2007.