Kløvermarken

Mød bestyrelsen

Gå til bestyrelsen

For bofæller

Log ind som bofælle

Kløvermarken

Kløvermarken er et af tre seniorbofællesskaber på Søndergårdsarealet i Ballerup Kommune.

Kløvermarken består ud over et fælleshus af 19 rækkehuse opført i 2002. Der er fem almene boliger og 14 almene medejerboliger. Boligerne har henholdsvis to, tre og fire rum og er fra 85 m2 til 110 m2. 10% af boligens areal er afgivet til fælleshuset.

Om fællesskabet skriver beboerne: Udgangspunktet er, at man lever længere og lykkeligere, hvis der er tryghed, humør og indhold i tilværelsen. For at opnå det, er det vigtigt at bo fælles med mennesker, der er venlige tolerante, åbne og ærlige, og samtidig udviser kreativitet og humør, der forøger sammenholdet og trygheden.
Vi støtter hinanden efter bedste evne og tager del i hinandens glæder og sorger. Hjemfølelsen er det bærende element, både i bebyggelsen som helhed, og i de enkelte boliger.

Fælleshuset er vores højborg. Det er her omkring vores bofællesskab viser sin hjemfølelse.
Kulturelle aktiviteter skal være en væsentlig del af det sociale liv. Det gælder musikforståelse, malerkunst og dans af forskellig art samt film, teater og foredrag.

Fælleshuset er rammen om daglige og specielle højtidsdage. Det er her, vores sammenhold vokser sig stort og stærkt.

Kunst

De tre krukker

Peter Brandes' tre krukker markerer indgangen til hver sit seniorbofællesskab i Søndergårdskvarteret.

Da de tre seniorfællesskaber i Måløv i 2003 modtog Bygherreprisen, blev der taget kontakt til billedhuggeren Peter Brandes, som udarbejdede disse tre smukke krukker.

Krukkerne er placeret foran indgangene til fælleshusene ved de tre seniorbofællesskaber.

Opstillet 2003  
Peter Brandes (f. 1944)

Værket ejes ikke af Ballerup Kommune.